Gebruik je telefoon

Open tijdens de vrijmibo www.vrijmibo.nl op je smartphone, log in en toon jullie twee helften van de bitterbal. Geniet van de gratis Van Dobben bitterballen!

Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden “Let’s Go Vrijmibo”

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘’Let’s Go Vrijmibo’’ van het merk Van Dobben, onderdeel van Royaan B.V. gevestigd aan de Kraaivenstraat 1, 5048 AB te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30081032, hierna verder te noemen: “Van Dobben”.

Met de ‘’Let’s Go Vrijmibo’’-actie, ook wel aangeduid als: de “actie”, van Van Dobben ontvangt de deelnemer na registratie en verzilvering een portie bitterballen bij één van de deelnemende horecagelegenheden in Amsterdam op de van te voren vastgestelde vrijdagmiddagen in een geselecteerd tijdvak. Door deel te nemen aan de actie verklaar je kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden en ga je akkoord met de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst die tussen jou en Van Dobben tot stand komt in het kader van de actie.

Wij raden je aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat je deelneemt aan de actie.

 

Hoe werkt het?

Als deelnemer aan de actie ontvang je samen met een vriend op vertoon van een unieke link gezamenlijk een portie bitterballen bij één van de deelnemende horecagelegenheden. Dit moet je doen om een portie (6 stuks) Van Dobben bitterballen te ontvangen:

 1. Ga naar de website vrijmibo.nl om je te registeren.
 2. Vul de verplichte velden van het registratieformulier in en klik op de button “Let’s Go”.
 3. Nodig een vriend uit om ook aan de actie deel te nemen. Je krijgt hiervoor van ons een link die je via mail, Whatsapp of Facebook met een vriend kunt delen.
 4. Zodra jouw vriend de uitnodiging accepteert, ontvangen jullie beiden een bevestigingsmail met een gezamenlijke unieke link.
 5. Vervolgens ga je tussen 16:00 en 22:00 samen met je vriend naar een aangesloten horecagelegenheid op een van de volgende vrijdagen: 12, 19, 26 mei of 2 juni.
 6. Ga samen naar één van de aangesloten horecagelegenheden en open in het bijzijn van de barmedewerker het scherm met de halve bitterbal.
 7. De barmedewerker verzilvert de unieke link door op de buttons te klikken. Voor het succesvol verzilveren van de unieke link is het noodzakelijk dat beide deelnemers op hun apparaat de unieke link met de halve bitterbal tonen. Het apparaat kan een smartphone, tablet of laptop zijn.
 8. Let op! Verzilvering van de unieke link is alleen geldig wanneer dit uitgevoerd wordt door een barmedewerker. Doe dit dus niet zelf.
 9. Na verzilvering verschijnt er een groen bevestigingsscherm dat maximaal 1 minuut zichtbaar is. Hierna komt de unieke link te vervallen.
 10. Na verzilvering ontvang je gezamenlijk een portie Van Dobben bitterballen.

 

Spelregels:

Net zoals bij iedere actie, gelden ook voor de “Let’s Go Vrijmibo”-actie een aantal regels:

 1. Om deel te kunnen nemen aan de actie, dien je de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 2. Je kunt slechts eenmaal deelnemen aan de actie: ofwel door jezelf te registreren en een vriend uit te nodigen ofwel door een uitnodiging van een vriend te accepteren.
 3. Voor registratie moet je ten minste je volledige naam en e-mailadres invullen.
 4. De unieke link is alleen geldig indien je de uitnodiging van een vriend succesvol hebt geaccepteerd of vice versa.
 5. De unieke link voor gratis bitterballen wordt verstrekt van 9 mei t/m 2 juni 2017 en is alleen online te verkrijgen.
 6. Je kunt de unieke link verzilveren op de volgende vrijdagen: 12, 19, 26 mei en 2 juni tussen 16:00 en 22:00. Na 2 juni vervalt de unieke link, indien deze niet is verzilverd.
 7. De unieke link kan alleen worden verzilverd bij één van de aangesloten horecagelegenheden. Een overzicht van de aangesloten horecagelegenheden is te vinden op vrijmibo.nl.
 8. Om de unieke link te kunnen verzilveren, dienen beide deelnemers die aan elkaar zijn gelinkt fysiek aanwezig te zijn in de aangesloten horecagelegenheid.
 9. De unieke link geeft de deelnemer en de vriend recht op één gezamenlijke portie Van Dobben bitterballen (6 stuks).
 10. De unieke link kan niet in combinatie met andere acties gebruikt worden.
 11. De unieke link is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere producten dan een portie Van Dobben bitterballen.
 12. Het recht op een portie Van Dobben bitterballen vervalt zodra de unieke link verzilverd is bij het barpersoneel of niet wordt gebruikt tijdens de campagneperiode.
 13. Een portie Van Dobben bitterballen bestaat uit 6 stuks en wordt geserveerd excl. saus. Wanneer je er een sausje bij wilt, zul je deze zelf even moeten bestellen en betalen.
 14. De actie is geldig van 12 mei 2017 tot en met 2 juni 2017.

 

Aansprakelijkheid

Van Dobben, deelnemende partners en aangesloten horecagelegenheden erkennen geen aansprakelijkheid voor ongeregistreerd, onrechtmatig of frauduleus gebruik van een unieke link. Indien je vermoedt dat je op een onjuiste manier bent uitgenodigd om als vriend deel te nemen aan de actie, ben je verplicht dit te melden aan Van Dobben: info@royaan.nl. Wanneer je de ten onrechte verkregen unieke link inwisselt, ben je verplicht aan Van Dobben een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de verkregen producten.

Van Dobben, door haar ingeschakelde partijen en deelnemende horecagelegenheden zijn niet aansprakelijk voor:

 1. het niet verkrijgen van een vriend waarmee een unieke link verkregen kan worden;
 2. het verlies van de unieke link;
 3. schade die de deelnemer lijdt als gevolg van gewijzigde actievoorwaarden en/of het voortijdig beëindigen van de actie;
 4. schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan deze actie;
 5. gebreken en/of storingen in apparatuur, software en telecommunicatie of internetverbindingen;
 6. gedragingen van derden, waaronder andere deelnemers of gasten en personeel van de aangesloten horecabedrijven;

 

Deelname beëindigen

Je hebt te allen tijde het recht om jouw deelname aan de ‘’Let’s Go Vrijmibo’’-actie te beëindigen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar: info@royaan.nl en daarin onmiskenbaar aan te geven dat je niet langer deel wenst te nemen aan de actie. Zodra wij jouw mail hebben ontvangen, zullen we jouw registratie uit het systeem verwijderen. Verwijdering van jouw registratie is alleen mogelijk zolang je de unieke link nog niet verzilverd hebt. Na verwijdering van jouw registratie kun je niet opnieuw deelnemen aan de actie.

 

Klachten en/of opmerkingen

Ondanks onze inspanningen rondom deze ‘’Let’s Go Vrijmibo’’-actie kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht en/of opmerking hebt. Wij willen je vragen deze met ons te delen via e-mail: info@royaan.nl.

 

Wijziging van de actievoorwaarden en overige

 1. Van Dobben is gerechtigd om deze actievoorwaarden, waaronder de actieperiode, te wijzigen en/of de actie op te schorten of te beëindigen zonder daarmee tot enige compensatie aan de deelnemer gehouden te zijn.
 2. De nieuwe actievoorwaarden worden in elk geval gepubliceerd op vrijmibo.nl. Na het wijzigen van de actievoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude. Indien je het met deze wijzigingen niet eens bent, heb je het recht om jouw deelname te beëindigen zoals beschreven onder het kopje “Deelname beëindigen’’.
 3. Van Dobben behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan de actie en zonder daarmee tot enige compensatie gehouden te zijn.
 4. “Van Dobben” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Deze merknaam mag niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gebruikt.
 5. Op de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Van Dobben.
 6. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

 

“Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie

Aan de “Let’s Go Vrijmibo”-actie is ook een unieke “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie gekoppeld, ook wel aangeduid als: de “Win Actie”. Deelname aan deze Win Actie te komen geschiedt als volgt:

 1. De deelnemer dient zich door een van de leden van het “Let’s Go Vrijmibo” promotieteam te laten fotograferen. Het resultaat hiervan is een zogenaamde Branded Polaroid.
 2. Op de Branded Polaroid zal het logo van de actie en het Van Dobben logo en een share-en-winactie staan.
 3. Om kans te maken op de prijs van € 150,- aan bartegoed, dient de deelnemer een duidelijke foto van de Branded Polaroid op social media te plaatsen met daarbij de hashtag “#letsgovrijmibo”.

Op deze “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Iedere prijswinnaar ontvangt een eenmalig bedrag ter hoogte van € 150,-. Dit tegoed kan uitsluitend bij één van de aangesloten horecagelegenheden worden besteed.
 • Het tegoed kan uitsluitend worden besteed aan door de betreffende horecagelegenheid aangeboden dranken en borrelhapjes.
 • Het tegoed zal door Van Dobben rechtstreeks worden voldaan aan de aangesloten horecagelegenheid waar het tegoed door de winnaar wordt besteed. Het tegoed is niet inwisselbaar voor geld of andere producten.
 • Na afloop van de Win Actie worden er 2 prijswinnaars worden aangewezen. De aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze.
 • De winnaar wordt uiterlijk binnen 3 maanden na het eindigen van de Win Actie (einde op 3 juni 2017) schriftelijk via het opgegeven e-mailadres of social media op de hoogte gesteld.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Indien de winnaar weigert de prijs te aanvaarden, in te wisselen of indien de opgegeven contactgegevens niet blijken te kloppen, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is Van Dobben gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 • Indien de winnaar, om wat voor reden ook, niet in staat is de gewonnen prijs te verzilveren, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 • De deelnemer geeft toestemming tot verwerking en doorgifte van zijn persoonsgegevens aan de aangesloten horecagelegenheden in verband met deelname aan de “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie.
 • Van Dobben is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname aan de “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie of voor technische storingen met betrekking tot deelname aan de “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie.
 • Aan de “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden.
 • Om deel te kunnen nemen aan de “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie, dien je de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 • Een ieder die meent dat de “Let’s Go Vrijmibo”-Win Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij de aanbieder(s) van dit spel. Het indienen van een klacht geschiedt schriftelijk via: info@royaan.nl.